نبرد زندگی من

نبرد زندگی من

وقتی همسر و دخترم در سرنگونی پرواز PS752 در ایران کشته شدند، زندگی‌ام در تاریکی مطلق فرو رفت. من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا رژیم فاسد را به پای میز عدالت بکشانم. درگذشت مهسا امینی تنها مرا مصمم‌تر کرد.